عملکرد مرکز

واحدهای فنآور مستقر در مرکز رشد
1- شرکت فنآوری زیست دارو دانش
2- شرکت مصون دارو
3- شرکت فنآوری داروافشان
4- شرکت فن آوری داروئی پارسیان
5- شرکت سامان داروی هشتم
6- شرکت داروسازی شفا
7- شرکت زیست تخمیر
8- شرکت فنآوران دارویی کاشفان
9- شرکت تعاونی بهین داروی توانا

شرکت زیست دارو دانش:
اقدامات انجام گرفته تاکنون: در حال حاضر طرح تولید فرآورده زیفرون با ماده موثره اینترفرون بتا 1b که در کنترل بیماری MS استفاده می شود با 80 درصد پیشرفت تحت پیگیری است سایت تولیدی تقریباً آماده تولید فرآورده بوده و در حال تکمیل تجهیزات مورد نیاز می باشد و تولید بچ آزمایشی جهت بهینه نمودن پروسه و شرایط تولید در جریان است که پس از آماده شدن شرایط لازم طی ماه آینده اولین بچ تولیدی جهت اخذ مجوز انجام مطالعات بالینی تهیه خواهد شد. تعداد پرسنل پاره وقت 3 نفر و تمام وقت 15 نفر می باشد.

شرکت مصون دارو:
اقدامات انجام گرفته تاکنون:
1- تولید و تامین نیاز کشور با آنتی¬توکسین های بوتولینوم منووالان، دی والان و تری والان A+B+F
2- مطالعات PMS فرآورده های فوق الذکر که نتایج بدست آمده گویای اثر بخشی بسیار مناسب و فقدان عوارض جانبی بوده است.
3- تکمیل مطالعات آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و تولید صنعتی واکسن Hib که در حال حاضر در مرحلۀ ارزیابی بالینی قرار دارد. پیشرفت فیزیکی 70 درصد می باشد.
4- تولید واکسن آنفلولانزای ویروسی در مقیاس نیمه صنعتی و برنامه ریزی برای تولید صنعتی که در آینده نزدیک انجام خواهد شد. پیشرفت فیزیکی 40 درصد می باشد.
5- تحقیقات آزمایشگاهی برای تولید بوتولینوم توکسین تیپ A، که این پروژه جزء اولویت های پژوهشی اعلام شده توسط معاونت فنآوری وزارت بهداشت بطور مشترک با معاونت فنآوری ریاست جمهوری نیز بوده و در معاونت مذکور نیز به تصویب رسیده است. پیشرفت فیزیکی 40 درصد می باشد.
6- اجرای طرح توسعه فضاهای تولیدی و ساخت تاسیسات و فضاهای تولیدی و کلین روم جدید در حدود 500 مترمربع.


شرکت فنآوری داروافشان
الف- پس از کسب توفیق در ساخت و راه اندازی سیستم استخراجی در ابعاد پایلوت و استخراج عصاره رازک، مذاکراتی با دکتر رضازاده، ریاست پژوهشگاه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی انجام پذیرفت که به تعریف پروژه ای برای تولید این فرآورده در محل واحد تولید این پژوهشکده، برای عرضه به صنایع تولیدکننده ماءالشعیر منتهی شده است. پیشرفت کار 85 درصد می باشد.
ب- پروژه تولید نیمه صنعتی پلت حاوی تامسولوسین مطالعات فنی در آزمایشگاه فارماسیوتیکس دانشکدۀ داروسازی در حال اجراست و طراحی و ساخت سیستم اکسترودراسفرونایزر نیمه صنعتی نیز در شرکت در حال انجام است. تا پایان شهریور ماه مراحل کار به پایان خواهد رسید و مورد ارزیابی پایداری قرار می¬گیرند. پیشرفت کار 25درصد می باشد.

شرکت فنآوری داروئی پارسیان:
در سال 88 از لحاظ پیشرفت سازه ساختمانی و نصب تاسیسات شامل نصب کانال های تاسیساتی، ساخت و نصب سیستم های تهویه، ایجاد سقف های کاذب، تجهیز اتاق های تمیز، تجهیز موتورخانه، طراحی، ساخت و خرید ملزومات تولید(راکتور، سانتریفیوژ، خشک کن و تجهیزات الکترونیکی مربوطه) انجام پذیرفته است.

فازهای انجام پروژه مدت زمان انجام احتمالی پروژه مدت زمان انجام پروژه درصد پیشرفت پروژه وضعیت کنونی
مطالعات اولیه انجام پذیری 6 ماه 6 ماه 100% انجام شده
سنتز در مقیاس آزمایشگاهی 6 ماه 6 ماه 100% انجام شده
طراحی و ساخت سایت تولید(شامل فضاهای تمیز و تجهیزات سنتز و تاسیسات) 8 ماه 14 ماه 40% در حال انجام
تهیه مواد واسطه سنتز 2 ماه   60% در حال انجام
سنتز در مقی اس نیمه صنعتی 6 ماه      

امید است تا شش ماه آینده عملیات ساخت داروی ضد سرطان ایماتینیب را در مقیاس نیمه صنعتی آغاز نمود.

شرکت سامان داروی هشتم:
اقدامات انجام گرفته تاکنون:
1- در حال حاضر طرح تولید فاکتور هشت نوترکیب انسانی توسط شرکت سامان داروی هشتم در حال پی گیری می باشد و پس از مراحل تولید در مقیاس آزمایشگاهی، اکنون در مرحله افزایش مقیاس می باشد.
2- در حال حاضر در مجموع در حدود 30 متر فضای اداری و آزمایشگاهی از امکانات مرکز رشد به این طرح اختصاص یافته است
3- علاوه بر آن سیستم کامپیوتری و اداری و امکانات آزمایشگاهی شامل دو عدد میکروسکوپ و هودلامینار، انکوباتور CO2، سانتریفیوژ رومیزی، بن ماری، ترازو نیز به آن مرکز اختصاص داده شده است. تعداد 10 نفر پرسنل تمام وقت این شرکت می باشند. پیشرفت علمی بیشتر از 90 درصد و پیشرفت فیزیکی کار تا 70 درصد می باشد

شرکت داروسازی شفا:
فعالیتهای انجام شده در ارتباط با تولید داروی پگ اینترفرون جهت آزمایشات بالینی، به شرح ذیل می باشد:
1- استاندارد کردن و انجام آزمایشات جهت کنترل کیفی ماده اینترفرون و پگ اینترفرون
2- خریداری ستونهای مورد نیاز
3- تهیه ماده PEG و فعالسازی آن جهت پگیلاسیون اینترفرون
4- 4- تولید و خالص سازی پگ اینترفرون در سطح آزمایشگاهی
5- ارائه طرح جهت تولید داروی جدید پگ اینترفرون که دارای خواص فرماکوکینتیک و فارماکودینامیک مفیدتری خواهد بود. پیشرفت فیزیکی کار حدود 50 درصد بوده است.

شرکت زیست تخمیر:
این شرکت در سال 88 خرید اسپری درایر با ظرفیت خشک کن 300 لیتر آب در ساعت و انجام اقدامات لازم برای راه اندازی دستگاه با محیط کشت مورد استفاده با کانت باکتری cfu/ml 109 صورت گرفته است و برنامه ریزی ها برای ساخت واحد تولیدی با GMP دارویی در دست اجراست. پیشرفت فیزیکی کار حدود 20 درصد بوده است.

شرکت فنآوران دارویی کاشفان:
پروژه تولید نیمه صنعتی ماده اولیه دارویی Zoledronic acid در درمان استئوپروفریس کارسینومای استخوانی

شرکت تعاونی بهین داروی توانا
طرح تولید مخمر ساکارومایسزبولاردی (Saccharomyces Boulardii)