Print This Page


درباره مرکز
مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از مراکز رشد وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در سال 1383 ایجاد و در زمینه پوشش و استقرار شرکتهای فعال در زمینه های دارویی و تشخیص فعالیت می نماید. دانشگاه علوم پزشکی تهران که از سالها قبل دارای فضایی به نام بخش دارویی دانشگاه بوده و در زمینه های مشابه اهداف انکوباتورها فعالیت نموده است، در جهت تسریع شکل گیری مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده های دارویی اقدام به تاسیس مرکز رشد در محل بخش دارویی دانشگاه و تبدیل ساختار بخش مذکور در قالب اساسنامه مراکز رشد نموده است، بنابراین مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده های دارویی این دانشگاه دارای امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بالقوه و بالفعل مناسبی جهت پذیرش واحدهای فن آوری دارویی می باشد.

از آنجا که دانش داروسازی نیز همانند سایر علوم در مسیر رشد و توسعه قرارداد و بدلیل جایگاه و اهمیتی که دارو در سلامت جامعه و بهبود شاخصهای زندگی سالم و همچنین در اقتصاد جهان داشته و همواره یکی از سه کالای اول در تجارت جهانی بوده است، مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمترین استراتژی خود را پذیرش و استقرار واحدهایی مشخص نموده است که در زمینه های گوناگون فن آوری دارویی و تشخیص منطبق با علوم روز و اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله کشور فعالیت نموده و جهت تحقق آرمان تولید علم و فناوری های نوین و کاهش سطح وابستگی تکنولوژی کشور در زمینه های یاد شده گام برمی دارند. با سپاس از پروردگار، در حال حاضر این مرکز توان پذیرش واحدهایی که در زمینه های مختلف علوم دارویی و تشخیصی فعالیت می نمایند و فعالیت ایشان از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار بوده و در راستای علوم و دانشهای نوین باشد را داراست.