کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس

شرایط اولیه پذیرش

 • داشتن ایده مناسب متکی بر فناوری

 • معرفی تیم کارآفرین متناسب با زمینه فعالیت

 • داشتن برنامه کاری متکی بر ابزار (Business Plan)

 • پذیرش موسسات غالبا” براساس زمینه های اولویت دار و تائید شده توسط مرکز رشد صورت می پذیرد.

 • موسساتی که در یکی از موارد فوق ضعف داشته باشند در صورت داشتن شرایط دیگر، بعنوان هسته فناوری در دوره رشد مقدماتی پذیرفته می شوند.

 • متقاضیان دارای شخصیت حقوقی (شرکت یا موسسه ثبت شده یا آماده ثبت ظرف مدت معین) باشند.

 • فعالیت موسسه بر روی یک ایده فناورانه خاص که دارای توجیه فنی و اقتصادی است متمرکز شده باشد.

 • اعضاء اصلی حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای داروسازی باشند.

 • یکی از اعضاء دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر و یا کارشناس متخصص باشد.

 • حداقل یک نفر بصورت تمام وقت در محل استقرار موسسه حضور داشته باشد.

 • عضویت حداقل دونفر با مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر

 • یکی از اعضاء هسته می تواند دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد و یا داروسازی باشد.

 • حداقل حضور یکنفر از اعضاء یا نماینده تام الاختیار ایشان در محل استقرار

دارویی – بیولوژیک

دارویی – شیمیایی

 • شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد

 • شرکت‌هاى و هسته‌هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند.

 • شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده محورى آنها صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است

 • شرکت‌ها و هسته‌هایى که فعالیت آنها صرفا بازرگانى است

 • شرکت‌هایی که نتوانند موافقت‌نامه رئیس دانشگاه را مبنی بر بلااشکال بودن سهامداری عضو هیئت علمی، ارایه نمایند.

 • ارائه درخواست Business plan

 • بررسی درخواست در شورای مرکز رشد

 • پذیرش در مرکز رشد در صورت تصویب شورا

 • بررسی Business plan ارائه شده توسط شرکت در جلسه شورای مرکز رشد