کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس

پایگاه دانش

توانمندی و دستاوردها

دکتر خانم خرامان
مدیریت فناوری و توسعه
رزومه CVروزمه دانشگاهایمیل Email
دکتر ایکس دکتر
واحد

مدیریت آمار و  مدیر MS  ایران

رزومه CVروزمه دانشگاهایمیل Email